Poljska

Univerza za ekonomijo in inovacije v Lublinu (WSEI) je bila ustanovljena 24. 10. 2000 z dovoljenjem Ministrstva za izobraževanje in šport. WSEI je registrirana v registru visokošolskih zavodov Ministrstva za znanost in visokošolsko izobraževanje pod številko 57. Ustanovitelj univerze je zasebna poljska fundacija iz Lublina, to je Fundacija za priložnosti industrijskih centrov Poljske. Fundacija je bila ustanovljena leta 1991 na pobudo članov lokalne skupinosti, ki so želeli spodbuditi socialno-ekonomski razvoj območja Lublin.

Misija WSEI je razvoj visoko kvalificiranih strokovnjakov, ki ustrezajo evropskim standardom, spodbujajo razvoj kadrovskega menedžementa in podpirajo lokalno vodstvo pri strateškem načrtovanje in porabi evropskih sredstev. V kontekstu ekonomskega razvoja regije so to namreč glavni izzivi, s katerimi se bo srečaval javni in zasebni sektor v naslednjih letih.

---------------------------------

WSEI je ponosen na svoje diplomante, ki zasedajo prestižne administrativne in managerske položaje v ustanovah javne sfere, npr. bolnišnicah, sodiščih, policiji, davčni upravi..., in tudi v različnih organizacijah realne sfere. WSEI izobražuje kader, katerih spretnosti in nivo znanj ustreza potrebam trga dela. Načelo skladnosti med izobraževalnim procesom in gospodarskimi praksami dovoljuje diplomantom univerze, da najdejo privlačne službe, ustanovijo svoja podjetja ali modernizirajo prakse že obstoječih podjetij.

Študentje zapustijo univerzo odprti za različne ideje in dobro pripravljeni za spodbujanje razvoja manj razvitih regij. Tako pripomorejo k zmanjšanju razlik in ustvarjanju enakih priložnostih v vseh regijah EU.

WSEI svoj uspeh pripisuje načinu izobraževanja, ki kombinira akademsko znanje in tesen stik z realnimi praksami socio-ekonomskega življenja, kar je redkost med visokošolskimi ustanovami. Kvaliteto izobraževanja univerza ohranja s skrbno izbiro pedagoškega kadra, ki ima zahtevano stopnjo izobrazbe in potrebne izkušnje. Velik delež predavateljev ima tudi relavantne praktične izkušnje, pridobljene izven akademske sfere. Odličen tim predavateljev je tako garancija za za visoko kvaliteto izobraževanja, ki dosega EU standarde in je močno povezano z ekonomsko realnostjo regije.

WSEI sodeluje z več visokošolskimi ustanovami, npr. Tehnološka univerza v Lublinu, Medicinska univerza v Lublinu, Univerza bioloških znanosti v Lublinu. Poleg tega pa WSEI aktivno sodeluje z lokalnim gospodarskim in izobraževalnim okoljem, npr. pomembna lokalna podjetja, lokalne vladne institucije na jugovzhodu Poljske.

Trenutno WSEI v sodelovanju s fundacijo OIC Poljska vodi 59 projektov, v skupni vrednosti 157.752 PLN (37.265,58 €). Projekti se osredotočajo na različne socialne skupine in iskanje rešitev za specifične socialne probleme.

Implementacija projektov, podprtih s strani EU, krepi odnose med univerzo in šolami na vseh nivojih izobraževanja. Programi, ki podpirajo izobraževalni sektor, so še posebej pomembni za univerzo, saj se usmerjajo v iskanje rešitev za specifične, obstoječe težave, npr. neenake možnosti dostopa do izobraževalnih priložnosti, razširitev možnosti za razvoj poklicnih spretnosti, ki jih potrebuje trg dela... V sklopu projektov univerza sodeluje s 161 izobraževalnimi ustanovami.

Ena od najpomembnejših projektnih aktivnosti je “Šola ključnih kompetenc – razvojni program izboljšanja spretnosti učencev vzhodne, centralne in južno-zahodne Poljske.”

V navedenem programu sodeluje 9000 učencev iz 90 strokovnih srednjih šol iz 4 vojvodin. Mladostniki imajo na voljo številne aktivnosti, ki so jim v pomoč pri prepoznavanju njihovih poklicnih predispozicij. Individualna obravnava učenca pa omogoči prepoznavanje njihovih zmožnosti in oblikovanje ustreznega načrta usposabljanja. Mladostniki tako lahko z obiskovanjem izbirnih poklicnih poletnih tečajev pridobijo znanja iz področja podjetništva, matematike, informacijske tehnologije, tujih jezikov.. Pri tem se spoznajo tudi z delom lokalnih podjetij in pridobijo praktično znanje o načrtovanju svoje prihodnje kariere. Dolgoročno univerza prepoznava, da ima izobrazba pozitiven vpliv na socio-ekonomski razvoj regije.

Po 10 letih delovanja (v študijskem letu 2010/2011) ponuja univerza 11 smeri študija, od tega 4 na dodiplomski in podiplomski ravni, podipomski študij Psihologije in pa 3 fakultete iz področja strojništva. Trenutno WSEI pričakuje odobritev doktorskega študija na Fakulteti za psihologijo.

Leta 2010 je WSEI zahvaljujoč ministru Krzyszstofu Hetmanu pridobila donacijo v vrednosti 17 milijonov € v namene izgradnje laboratorija za transport in računalništvo. Od takrat se lahko univerza pohvali kot ena najbolje didaktično opremljenih v regiji Lublin. Odbor Vojvodine Lublin je skupaj z Maršalom Krysztofom Grabczukom pomembno finančno podprl njihov uspeh, za kar se jim univerza iskreno zahvaljuje. Gradnja novih objektov je namreč nujno potrebna za nadaljnji razvoj izobraževalne in raziskovalne dejavnosti. Prenos znanja in inovacij med gospodarstvom, javno sfero in akademskimi instituacijami je ključen za regijski razvoj. Kot ena vodilnih institucij na področju izobraževanja, WSEI razume pomen, ki ga ima za mesto in regijo. Pozicionira se kot „podjetna univerza”, ki vnaša inovacije in kreativnost v vse svoje aktivnosti. WSEI dobro prikazuje, kako pomembno vlogo imajo univerze pri razvoju regije, saj v polnosti sprejema svojo socialno in ekonomsko odgovornost do okolja. Bistvo podjetnega prisopa je razvoj kulture podjetništva, ki je osredotočen na spodbujanje sodelovanja med študenti, gospodarstvom, skupnostjo in javnim sektorjem.

WSEI najbolj izstopa po svoji inovativnosti, ki prinaša univerzi odličen ugled na področju izobraževanja in sodelovanja z gospodarstvom ter lokalno skupnostjo. Inovacija ni samo vključena v ime univerze, temveč je inovativnost vidna tudi v modernih metodah poučevanja, novih smereh študija, prilagojenim potrebam trga dela in odpornim na ekonomske spremembe. Inovativne metode se odražajo v celotnem procesu izobraževanja, npr. v izvedbi pilotnih projektov, prenosu znanj na področju premagovanju ekonomskih ter socialnih ovir, oblikovanju novih priložnosti za mlade... WSEI prevzema vodilno vlogo v promociji in spodbujaju podjetniških spretnosti študentov, prepoznavanju talentov, ustvarjanju inkubatorjev za podjetne ideje... Inovacije so glavno sredstvo in resnična vrednota WSEI.

Več informacij: WSEI

0
0
0
s2sdefault