Prizadevamo si ustvariti sodobno orodje, ki bo omogočilo diagnosticiranje in analizo prihodnje kariere ter ustrezno usmerjanje izobraževanja. Naš cilj je dvigniti kakovost procesa, katerega namen je opredeliti kapacitete, spretnosti in poklicne interese dijakov srednjih šol in odraslih. Hkrati želimo podpreti načrtovanje kariere s pomočjo sodobnega (standardiziranega na reprezentativnem vzorcu) modularnega sistema analize, diagnostike in usmerjanja izobraževanja ter kariere, ki bo podpiral celostno delo kariernih svetovalcev. 

Ugotovili smo naslednje težave: 
• Pomanjkanje kompleksnega orodja za karierno diagnostiko. Na trenutnem trgu ni sistema, ki bi omogočil enostavno in hitro izdelavo kompleksne slike udeleženca, ne da bi bilo treba uporabiti vrsto različnih psiholoških testov.
• V šolah primanjkuje profesionalnega poklicnega usmerjanja. Srednje šole svojim študentom ne zagotavljajo zadostnega znanja o značilnostih vsakega poklica in potrebnih osebnostnih predispozicijah za izvajanje le tega.
• Nezadostno načrtovanje poklicne poti mladih. Nizka kakovost in učinkovitost poklicne orientacije povzročata nizko stopnjo zanimanja mladih za premišljeno izbiro vrste šolanja. Pri načrtovanju svojega izobraževanja mladi upoštevajo informacije iz medijev, interneta in njihovih vrstnikov. Rezultat tovrstnega pristopa je, da 20% dijakov ni zadovoljnih z izbrano srednjo šolo. 

... in sledeče potrebe ciljnih skupin: 
• Dostop do kakovostnih storitev poklicnega usmerjanja
• Sposobnost najti zaposlitev ali izbrati prihodnje izobraževanje v skladu z lastnimi potenciali;
• biti konkurenčen na trgu delovne sile, zahvaljujoč dobro diagnosticiranemu strokovnemu potencialu

Inovativnost našega orodja

Naš sistem je namenjen diagnostiki in usmerjanju z uporabo različnih medsebojno hierarhično povezanih ocenjevalnih modulov.

 1. Hierarhija - v skladu s teorijo odgovora na postavko (IRT) je zastavljeno vprašanje izbrano glede na odgovor na predhodno odgovor. To pomeni, da vsi anketiranci ne bodo odgovorili na vsa vprašanja.
 2. Orodja, ki že obstajajo na trgu, imajo samo en nivo. Hierarhičnega večplastnega orodja na trenutnem trgu ni. Obstoječa orodja so sicer hierarhična, a imajo le en nivo. Orodje, razvito znotraj projekta, bo imelo 8 plasti (modulov).
 3. Vsebuje dražljaje situacijskega značaja - oseba gleda prizore in se na te dražljaje odziva (naslednja vprašanja in situacije so izbrane glede na odziv osebe na prejšnje dražljaje).
 4. Zadnji, osmi modul (modul potrebnih kvalifikacij) bo omogočil dodajanje kvalifikacij in dovoljenj, zahtevanih v državi, v kateri želi oseba delati. Dodajanje je povezano tudi z možnostjo dopolnitve zgoraj navedenih modulov in spreminjanjem njihove vrednosti, ki je osnova pri oblikovanju poročila s svetovalcem, odvisno od zakonskih predpisov v posamezni državi, ki opisuje značilnosti posameznih poklicev.

Obseg projekta CAT

5 glavnih rezultatov projekta:

Rezultat 1 - model predispozicij in kompetenčnih profilov poklicev

Model bo vseboval opis znanj in spretnosti, potrebnih za izpolnjevanje delovnih nalog v vsakem poklicu - okrog 200 poklicev.

Rezultat 2 - Modularni sistem za diagnosticiranje, analizo in usmerjanje izobraževanja ter kariere

Razviti sistem bo sestavljen iz 8 modulov:

 1. Modul poklicnih interesov
 2. Modul strukture in vrednosti ciljev
 3. Modul osebnih zmogljivosti,
 4. Modul temperamentnih spretnosti,
 5. Kognitivni modul,
 6. Medosebni modul,
 7. Modul poslovnih in podjetniških spretnosti,
 8. Modul pridobljenih kvalifikacij.

Rezultat 3 - Priročnik za diagnostično orodje

Priročnik za diagnostično orodje bo vseboval teoretične osnove, ki so vodile v razvoj diagnostičnega orodja, cilje in diagnozo upravičencev, podatke o zanesljivosti in natančnosti metod, opis načina opravljanja testiranja, postopka izračuna in interpretacije rezultatov – strokovne opise kompetenčnih profilov - glede na norme). Priročnik je namenjen tako tehničnemu kot vsebinskemu delu obvladovanja orodja.

Rezultat 4 - osebni karierni portfolio udeleženca

Osebni portfolio bo pripravljen v obeh oblikah - papirnati in elektronski – in bo povezan z dodatkom Europass. Njegov cilj je predstaviti učne rezultate, pridobljene med formalnim in neformalnim izobraževanjem.

Rezultat 5 - Metodološki priročnik za poklicnega svetovalca

Metodološki priročnik za kariernega svetovalca, ki pri delu uporablja modularni sistem, razvit v okviru projekta. Vseboval bo predpostavke in osnove razvite metode ter praktične smernice za vodenje procesa svetovanja.

0
0
0
s2sdefault