CaT – The Career Tree Project

We want to assist you in making right choices

About CaT

0
0
0
s2sdefault

Projenin uygulanması için beş ülke ortaklı bir Ortaklık. 

Bu içerir:1. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji i Lublinie (Polonya)

PhD Robert Porzak

RPLublin of Economics and Innovation Universitesi (WSEI, Poland )Psikoloji bölümü, Deneysel Psikoloji, Nöropsikoloji ve Bilişsel Psikoloji Lablarının başı, eğitim psikolojisi doktoru . Üniversitedeki uzmanlığı metodoloji, istatistik ve psikometri, bilgisayarlı uyarlanabilir test (CAT) çevrimiçi anketler ve çevrimiçi eğitim araçları üzerinde yoğunlaşmıştır. Örgütsel ve Yönetim Psikolojisi uzmanlığına yön veren kisidir ve Öğretim ve karar verme alanında bilişsel psikoloji ve nöropsikolojinin uygulanmasına odaklanan araştırma projelerine öncülük etmektedir. MAT – Young Inventors University (Polish Ministry of Science and Higher Education), satranç oyuncuları için satranç ve bilişsel eğitim değerlendirmesi; LearnIT - Learning with ICT use (Erasmus+) öğrenciler için yenilikçi EEG biofeedback; Kariyer Agacı (Erasmus+)- kariyer planlamayı destekleyen çevrimiçi araç hazırlığı gibi AB kapsamında, uluslararası projelerde lider ve ana araştırmacıdır. Üstün yetenekli çocukların teşhisi ve çok boyutlu gelişimi için araştırma ve uygulama araçları, eğitimde gelişmeyi kolaylaştıracak koşulların oluşturulma modeli, kalkınma ve girişimcilikte umut ve tutarlılığın rolü, orta öğretim okulunun Internet faaliyeti olan dört bilimsel kitap ve 50'den fazla makale yayınladı. "You Have a Chance" Vakfı'nın kurucusu ve üyesi, proflaktik ve madde bağımlılığı ve davranışsal bağımlılığın önlenmesi ve saldırganlığın bilimsel araştırması ve eğitimi üzerine odaklanan "You Have a Chance" Vakfı'nda girişimciler ve çalışanlar için eğitim ve koçluk hizmeti veren danışmanlık şirketinin lideridir.

 

PhD Monika Baryła-Matejczuk

profilowePedagoji ve Psikoloji Bölümünde, Psikoprofilaksi ve Psikolojik Destek okutmanı, Psikolog. Psikoeğitim ve İnsani Gelişim Merkezinde, mesleki yetkinlikte ve(KOBİ'lerde yetkinlik ve yetenek değerlendirmesi), ‘Benzetmelerden Öğrenmek’ metodolojisinin kullanımında eğitimci. (ISTEW)Avrupa Sağlık Çalışanları İçin Geliştirilmiş Bilim Eğitimi (Erasmus), ICT kullanarak öğren (Erasmus+) - öğrenciler için yenilikçi EEG biofeedback; Kariyer Agacı (Erasmus+) - kariyer planlamayı destekleyen çevrimiçi araç hazırlığı gibi Uluslararası ve ulusal bilimsel uygulamalı projeleri hazırlayıp uyguluyor.( Gençlerin ve yetişkinlerin kişisel ve mesleki gelişim alanında eğitim toplantıları ve atölye çalışmaları yürütmektedir (örneğin; uyum eğitimi, kişilerarası eğitim, iletişim atölyeleri, siber zorbalık, istihdam danışmanlığında atölye çalışmaları, uzun süreli işsizler için koçluk). Tanı ve Terapi Merkezi ile işbirliği yapmaktadır. Öğretmenlerin kişisel ve mesleki işlevleri, rutin olmayan mesleki faaliyetler, pozitif psikoloji, zihinsel sağlık ve psikolojik destek üzerine yayınların yazarıdır. Psikolojik araştırma metodolojisi, psikolojik destek, iletişim ve kişiler arası eğitim, adaptasyon eğitimi ve psikolojik destek ihtiyacının teşhisi konularında dersler vermektedir. Profesyonel ve pratisyen bir psikolog olarak hümanistik psikolojiye, pozitif psikolojiye, insanlara bütüncül bir yaklaşımda kararlıdır.

 

 

 

 

 

 

PhD Grzegorz Kata

G katagönüllü liderlerin ve genç gönüllülerin kişisel gelişimleri araştırmasından sonra, psikoloji alanında doktora derecesine ulaştı. Kendisi WSEI’de Psikolojik Yardım ve Psikoprofilaksi Bölümü'nde akademik öğretmen. Duygusal ve davranışsal bozuklukların önlenmesi, psikoprofilaksinin araştırılması, değerlendirilmesi ve yürütülmesi konusunda uzmanlaşmıştır. Öğretmenler için: mesleki etkinliği geliştirme, tükenmeyi önleme, öğrenme becerilerini geliştirme gibi psikolojik eğitimlerin gerçekleştirilmesinde deneyime sahiptir. Ögrencilere, gençlere, ailelere ve öğretmenlere psikolojik yardım konusunda tecrübeleri vardır.

 

 

 

 

 

Fr. PhD Jacek Łukasiewicz

JŁ 300x291Lublin WSEI'de asistan öğretim üyesi, psikoloji ve teoloji alanında yüksek lisans derecesi ve psikolojide beşeri bilimler alanında doktora yapmıştır. Konferanslar ve yayınlar: 1. Adalet Bakanlığı bünyesinde, “Faktör olarak Patolojik bağımlılık” (9-11 Mayıs 2011) Konferas: Mahkumların kriz değerlendirmesi ve benlik saygısı; 2. Adalet Bakanlığının bünyesinde “sosyal ortamdaki sapkın davranışlar - güvenlik, önleme ve rehabilitasyon” konulu Uluslararası Bilimsel Konferans. (25-27 Nisan 2012) Çok Boyutlu Ölçek ışığında hüküm giymiş insanlarda benlik saygısı konusmada iletildi. (Baskılı makale) ve mahkumların, mahkum edildikten sonraki değer krizi tecrübesi ve özsaygı (Baskılı makale); 3. XXI Gelişim Psikolojisi Ulusal Konferansı; Konu: Dr. Martha Pawelec ile Stilin kişilerarası işlevi ve akran ilişkilerinin duygusal şantaj fenomeni- Mayıs 28-30, 2012. Zielona Gora; Organizatör: Gelişim psikolojisi Bölümü Zielona Góra Üniversitesi.

 

 

 

 

 PhD Ewelina Pękalska

EP2006- 2014 yıllarında Lublin WSEI ve KUL üniversitelerinde Psikoloji Doktoru ve akademik öğretim görevlisi. Bilişsel, deneysel psikoloji ve insan kaynakları yönetimi teorisi alanında uzman. HR araçları etkisinin ve bilişsel süreçlerin özelliklerini sunan birçok yayının yazarı.

Büyük BT şirketindeki İnsan Kaynakları Başkanı, organizasyonda dört bölümden sorumlu. Polonya'daki en büyük İK ve BT konferansında konuşmacı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bahçeşehir Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. F. Tunc Bozbura

tunc bozburaTunc Bozbura, İşletme Mühendisliği bölümünde profesör ve Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Araştırma alanları entelektüel sermaye, insan kaynakları yönetimi (İKY), karar destek sistemleri, optimizasyon, bulanık sistem ve kariyer planlaması teorilerini içermektedir. Türkiye'de K12 okullarında kullanılan kariyer planlama araçlarının geliştirilmesine aktif olarak katılmıştır. Türkiye genelinde insan kaynakları yönetimi ve kariyer planlama metodolojileri üzerine çeşitli seminerler ve dersler vermektedir. Expert Systems with Applications, Journal of Multi-Valued Logic & Soft Computing and International, Journal of Approximate Reasoning gibi dergilerde çeşitli makaleleri yayınlanmıştır.

 

 

 

 

 

Didem Yıldız, PhD.

didem yildizDidem Yıldız, Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Daha önce sekiz yıl kariyer danışmanlığı yapmıştır. İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Yönetimi alanlarında uzmandır ve doktora tezini kariyer yönetimi ile ilgilidir. Araştırma alanları hem örgütsel hem de bireysel kariyer yönetimi süreçleri, liderlik, olumlu örgütsel davranış ve yenilikçi iş davranışları ile ilgilidir. Kariyer yönetimi ile ilgili olarak AB projelerinde yaklaşık on yıldır aktif olarak rol almaktadır.

 

 

 

 

 

Yrd. Doç Dr. C. Okan Şakar

cemal okan sakarCemal Okan Sakar, Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü’nden lisans Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden yüksek lisans derecesini almıştır. 2014 yılında Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde doktora çalışmalarını tamamlamıştır. Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde Yardımcı Doçent olarak göreve almaktadır. Şu anki araştırma alanları arasında makine öğrenme ve örüntü tanıma bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

 

3. KADIS. Ljubljana (Slovenya)

Eva Babič, Kadis'de İnsan Kaynakları Danışmanı

Eva BabicEva, sosyal hizmet alanında lisans derecesine sahiptir. Çalışma sırasındaki odağı şirketler ve diğer organizasyonlardaki sosyal hizmetti. Kariyeri çalışmaları ile aynı yol izledi; kariyer becerilerini geliştirirken gençlerle birlikte çalıştı. Güçlü noktaları, projeler üzerinde ve farklı sosyal gruplarla çalışıyor olması. Bunların hepsi Kadiş'te bir İK Danışmanı olarak şimdiki eserinde ona yardımcı oldu. Başta IT, satınalma, üretim ve lojistik uzmanlarından olmak üzere farklı alanlardan çalışanların aranması ve seçiminde çalışıyor. Çalışmalarının diğer alanlarında, insan kaynakları uzmanlarının koçluğu ve CAT gibi projelerde çalışma bulunmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Associació Baobab (İspanya)

 

Ferran Calvo

ferranİşletme ve Yönetim derecesi. Psikolojik pedagog. Sosyal dışlanma durumdaki veya riski taşıyan yetişkinlerin eğiticisi. Profesyonel danışman. Mayıs 2001'de kuruluşundan bu yana Associació Catalana de Formació Polivalent Aplicada Baobab'ın başkanlığını yürütmektedir. Bu kurumdan, özellikle gençlerin durumu veya sosyal dışlanma riski altında olan gruplara yönelik sosyal ve emek entegrasyon projelerini teşvik eder, geliştirir, geliştirir ve geliştirir. , çocuklar, işsizler, göçmenler ve mülteciler, zihinsel sağlık sorunları olan insanlar ve yaşlılar.

1997'den beri Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, göçmenlerin toplumsal ve emek entegrasyonu, okullarda şiddetin önlenmesi (zorbalık) konusunda bilinçlendirme, aile eğitiminin teşvik edilmesi ve okul eğitiminin yaygınlaştırılması için gerekli araçların oluşturulmasına yönelik ve farklı grupların sosyal ve emek entegrasyonunu kolaylaştırmak icin projelere katıldı. European Anti-Bullying Ağının kurucularından.

 

Dunya Martínez

İngiliz filolojisinde derecesi vardir. Yüksek Lisans: Avrupa Eğitim Uzmanı. Pedagog. Baobab Derneği'nin yönetim kurulu üyesidir ve orada eğitimci, pedagog ve proje yönetimi uzmanı olarak görev yapmaktadır. İşsizler ve aktif çalışanlar da dahil olmak üzere farklı hedef gruplar için yabancı dil, yönetim ve finans, ticaret ve pazarlama ve BİT alanlarında mesleki eğitim konusunda uzmanlaşmış olan TAU FOR & MAR, SCL sosyal kooperatifinin kurucusu ve yöneticisi.

 

Albert Díaz

Psikoloji derecesi vardir, psikolog, kariyer danışmanı ve insan eğitmeni işlevleri geliştirir durum ya da sosyal dışlanma riski. Gençlerin mesleki rehberliği için araç geliştirmeye katılmaktadir. Ortaöğretim öğrencilerinin kariyer rehberliği için Kariyer Ağacı test setinin tasarımı ve oluşturulmasına katıldı. Ayrıca bir psikolog ve bireysel terapist olarak çalışmış ve İnsan Kaynakları şirketlerinde personel seçiminde uzman olarak çalışmıştır. Spor yoluyla toplumsal entegrasyon için mesleki rehberlik deneyimi de vardır.

 

Roser Costa

Sosyal eğitimde derecesi vardir. Sosyal dışlanma riski altındaki grupları, işsizleri ve çocukları içeren danışma ve araştırmada uzman. 5 yılı aşkın bir süredir eğitim programlarının eğitimi ve yönetimi ile ilgilenmekte ve işsizlere ve sosyal dışlanma riski altında olan kişilere danışmanlık ve emek yönlendirmesi sağlamaktadır. Associationació Baobab'de bir eğitimci ve kariyer danışmanı olarak çalışıyor ve ayrıca iş bulma kurumunun koordinatörü olarak iş fırsatlarının danışmanlığı, bilgilendirilmesi ve araştırılması için TAU FOR & MAR, SCCL eğitim merkezi ile birlikte çalışıyor.

 

5. Polish Psyhologists' Association (İngiltere)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
0
0
s2sdefault

Proje çoğunlukla orta öğretim öğrencileri ve kariyer meclis üyelerine adanmıştır (ancak münhasıran değil). 5 farklı ülkeden yaklaşık 1000 ortaokul öğrencisi ve 100 iş danışmanı / meslek meclisi üyesi projenin test edilmesinde doğrudan yer alacak.

0
0
0
s2sdefault

Gelecekteki kariyerin teşhisini ve analizini yaptığı kadar, uygun bir eğitim rehberliği sağlayan modern bir test geliştirmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz orta ve meslek okulu öğrencilerinin ve yetişkinlerin kapasitelerini, uygunluklarını ve profesyonel ilgi alanlarını tanımlamaya dayalı olan sürecin kalitesini yükseltmek ve kariyer rehberlerinin işlerini destekleyen analiz, teşhis ve eğitim rehberliği için modern(temsilci bir gruba standardize edilmiş) modüler bir sistem yaratarak, kariyer rehberliği ve kariyer planlaması yapmaktır.

Aşağıda verdiğimiz problemleri tesbit ettik:

 • Kariyer teşhisinin yapılmasına yönelik kompleks bir testin eksikliği. Hâlihazırdaki markette farklı psikolojik test setlerini kullanmayı gerektirmeden kompleks bir teşhisi kolay ve çabuk bir şekilde yapmayı sağlayacak bir sistem bulunmamaktadır.
 • Okullarda var olması gereken profesyonel kariyer rehberliğinin eksikliği. Orta ve meslek okulları öğrencilerine her mesleğin karakteristik özellikleri hakkında ve bu meslekleri uygulamak için gereken kişisel eğilimler hakkında yeterli bilgi sağlanmamaktadır.
 • Gençlerin düşüncesizce kariyerlerini planlamaları. Kariyer rehberliğinin düşük kalitesi ve yararsız bir şekilde yapılıyor olması gençlerin okuyacakları okulu seçerken düşük bir ilgiye sahip olmalarına sebep olmaktadır. Eğitimlerini planlarken gençler medyayı, interneti ve kendi çevrelerini dikkate almaktadırlar. Bu sebeple öğrencilerin %20’si seçtikleri orta okuldan memnuniyet duymamaktadırlar.

.... ve hedef gruplarımızın aşağıda verdiğimiz ihtiyaçlarını tespit ettik:

 • Yüksek kalitedeki rehberlik servislerine erişebilmek
 • Sahip oldukları potansiyele bağlı olarak gelecekteki öğrenimlerini seçme veya iş bulma yeteneği
 • İyi bir şekilde teşhis edilmiş potansiyelleri sayesinde, iş piyasasında rekabetçi olmak

Testimizin Yenilikçiliği

Sistemimiz belirgin ve hiyerarşik olarak birbirlerine bağlı değerlendirme modüllerini kullanarak, teşhis ve rehberlik etmeye dayalıdır.

 1. Hiyerarşizm- Madde Yanıt Kuramına (MYK) bağlı olarak- sorular bir önceki soruya verilen cevaba bağlı olarak seçilir. Bu demek oluyor ki her katılımcı her soruya ‘’cevap’’ vermeyecektir.
 2. Markette halihazırda var olan testler, sadece bir katmandan oluşmaktadır, şu andaki markette hiyerarşik ve birden fazla katmandan oluşan bir test bulunmamaktadır. Şu anda var olanlar hiyerarşiklerdik ancak sadece bir katmandan oluşmaktadırlar- projede geliştirilen test 8 katmandan (modülden) oluşacaktır.
 3. Test durumlara dayalı karakterdeki tepkileri içerecektir- kişi olayları izleyecek ve bu duruma göre tepki verecektir. (bir sonraki sorular ve olaylar bir önceki tepkiye bağlı olarak seçilecektir.)
 4. inci son modül (sahip olunan niteliklerin modülü), kişinin çalışmak istediği ülkede çalışabilmesi için kontrol edilmesi gereken, her ülke için gerekli olan niteliklerin ve izinlerin, eklenebilmesine olanak sağlayacaktır. Eklemek aynı zamanda modüllerin üstüne ekleme olasılığıyla bağlantılı olduğu kadar her ülkenin kanun düzenlemelerine bağlı olarak belirli mesleklerin karakteristik özelliklerinin konseye sunulacak raporlamasının yapılmasını sağlayacak olan değerlerin değiştirile bilinmesiyle de bağlantılıdır.

CAT Projesinin Kapsamı

Projenin içerisinde takımımız tarafından 5 ana çıktı üretilecektir.

Çıktı1- Meslekler için eğilimlerin ve öncü niteliklerin modüler sistemi

Model, yaklaşık 200 mesleği içerecek olıp, her bir mesleğin profesyonel görevlerini tamamlamak için gereken bilgi ve becerilerin tanımını kapsayacaktır.

Çıktı 2- Mesleklere yönelik teşhis, analiz ve eğitim rehberliği için modüler sistem

Geliştirilen sistem 8 modülden oluşacaktır:

 1. Profesyonel ilgi alanlarının modülü
 2. Hedeflerin yapısı ve değerleri modülü
 3. Kişisel becerilerin modülü
 4. Doğuştan gelen kabiliyetlerin modülü
 5. Kognitif modülü
 6. Kişiler arası modülü
 7. İşletme ve kurumsal yeteneklerin modülü
 8. Sahip olunan niteliklerin modülü

Çıktı 3- Teşhis testi için kullanma kılavuzu

Teşhis testinin kullanma kılavuzu, teşhis testinin geliştirilmesi aşamasına öncülük eden temel prensipleri, hedefleri ve teşhis yararlarını, metotların doğruluğunu ve güvenirliliğini, testlerin işleyiş yollarının açıklamasını, sonuçların hesaplanma prosedürlerini ve bu sonuçların (normlara bağlı olarak-profesyonel yeterliliklerin tanımı) yorumlanmasını içerecektir. Kullanma kılavuzu hem teknik açıdan hem de maddi açıdan testin nasıl uygulanacağına/kullanılacağına dayalı bir yönerge olacaktır.

Çıktı 4- Katılımcının kariyeri için kişisel portföy

Kişisel portföyler hem yazılı hem elektronik olacak şekilde iki formatta da hazırlanacaktırlar ve Europass tamamlayıcılarıyla bağlantılı olacaklardır. Bu portföyün amacı resmi, gayri resmi ve yaygın eğitim aşamalarında kazanılan öğrenim sonuçlarını sunmak olacaktır.

Çıktı 5- Kariyer rehberleri için metodolojik kullanma kılavuzu

Projede üretilen modüler sistemi kullanarak çalışan kariyer rehberleri için yapılan metodolojik kullanma kılavuzu. Kılavuz rehberlik sürecinin nasıl işleyeceğine dair pratik prensiplerin yanı sıra, geliştirilen metottun ilkeleri ve varsayımlarını da içerecektir.

0
0
0
s2sdefault