İlerleme

 

22 Şubat 2018'de saat 10.00'daki Konferansın baslığı :


“ KARIYER PLANLAMASINDA DANISMANLIK” , CaT aracı kullanılarak mesleki yatkınlığın çok boyutlu ölçümü, çok boyutlu teşhis sistemi,

kariyer ağacı eğitimi ve kariyer danışmanlığına ithaf edilmiştir.

 

Konferansın amacı aşağıdakilerden oluşan bir araç oluşturmaktır:

 • 16-22 yaş arası gençleri tanımaya yönelik test paketleri, eğitim ve mesleki danışmanlık
 • Gençleri, kariyerlerini planlama ve geliştirme konularında destekleyen psikologlar, eğitimciler ve öğretmenler için çalışma araçları
 • Kariyer danışmanlığı sürecinde yardım

Konferans sırasında sunulacak:

 • Araç kalitesi: 16 - 22 yaş arasındaki gençlerin temsilciliğinde doğrulanmış olan , uygunluk ve güvenilirlik
 • Polonya, İngiltere, Türkiye, İspanya ve Slovenya'da uygulanabilecek olan “aracın” kültürler arası doğası,
 • Tanı boyutları: kişilik, değerler sistemi ve yaşam hedefleri, mizaç, bilişsel yetenekler, kişiler arası beceriler, girişimcilik becerileri, mesleki ve mevcut nitelikler
 • Internet uzerinden rapor
 • Tanının sonuçları

 

Konferansın ikinci bölümünde Uzmanlar, bilgisayar odalarında atölye oturumları düzenleyecek ve bu araçların uygulamalarını pratik olarak sunacaklar.

 

Konferansa form ile buradan başvurulabilir: here

 

KONFERANA İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLER:

University of Economics and Innovation in Lublin

Monika Frączek +48 81 749 32 27

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Konferansa katılım ücretsizdir!

 

Konseptin ve Sistemin Yazarları:

 1. PROFESSOR DR HAB. ZBIGNIEW B. GAŚ, Konferans moderatu (WSEI Lublin)
 2. DR ROBERT PORZAK, Kariyer Ağacı'nın yapısı ve özellikleri (CaT) - eğitimsel ve mesleki kariyerdeki otomatik tanı ve danışmanlık sistemi (WSEI Lublin)
 3. KS DR JACEK ŁUKASIEWICZ, "Mesleki psikolojik danışma çalışmasının sonuçlarının sunulması ve tartışılmasının önemi. Kariyer Ağacında tanılayıcı raporların (danışmanın ve muayene edilen kişinin) yapısının özgünlüğü. (WSEI Lublin)
 4. DR MONIKA BARYŁA- MATEJCZUK, "Toplumsal yetkinliklerin geliştirilmesini destekleme yöntemi olarak grup kariyer danışmanlığı" (WSEI Lublin)
 5. DR GRZEGORZ KATA, Kariyer danışmanlığında direnci kolaylaştırmak için yöntemler ve stratejiler. Kariyer Ağacı içinde geliştirilen eylemler için öneriler.
0
0
0
s2sdefault

Lublin Ekonomi ve İnnovasyon Üniversitesi 2017 Uluslararası Eğitim Konferansına katıldı. Bu yıllık eğitim konferansı dünya çapındaki en büyük etkinliklerden biridir. Dünyanın her tarafından gelen ve sayıları git gide artan izleyicilerin dikkatini çeken bu platform eğitim alanında deneyimlerin, en başarılı yöntemlerin ve bilgilerin aktarılmasına olanak sağlamaktadır.

Bu yıl, yoğun konferans günlerinde, öğretmenlere, öğrenicilere, öğrencilere, eğitim ve tahsil enstitülerine, siyaseti belirleyenlere, ebeveynlere ve diğer paydaşlara yönelik 120’ye yakın online sunumlar meydana gelmiştir. Bu sunumlar geniş bir konu yelpazesiyle ilgili olmalarının yanı sıra, hepsi uluslararası eğitim perspektifiyle yakından alakalıydılar.

WSEI, Grzegorz Kata, PhD, Robert Porzak, PhD, ve Jacek Łukasiewicz, Phd tarafından temsil edildi. Ve bu takım konferansta Erasmus + programı içerisinde yer alan ve Lublin Ekonomi ve İnnovasyon Üniversitesi, Boabob Derneği, Kadis d.o.o., Polonya Psikologlar Derneği ve Bahçeşehir Üniversitesinde hayata geçirilen CaT- Kariyer Ağacı Projesini (http://career-tree.eu/index.php/tr/about-cat-5/cat-project) sundular.

CaT, gelecekteki eğitimleri veya istihdamları üzerine önemli kararlarla karşılaşan gençleri desteklemeye adanmış bir programdır. Online olarak mevcut olan bu teşhis testi ve de projenin sonucunda geliştirilen kariyer rehberleri için materyaller ve metodolojiler, gençlere sağlanan kariyer rehberlik servislerinin kalitesinin gelişmesine katkı sağlayabilir ve bu sayede gençlerin bir adım ilerdeki gelişimleri veya kariyerleri hakkında daha bilinçli kararlar almalarına yardımcı olabilir.

Konferanstaki arşivlenmiş video materyallerine Uluslararası Eğitim Konferansının sitesinden ulaşabilirsiniz: http://www.globaleducationconference.com/

0
0
0
s2sdefault

thumb 14968305205cc90a

Lublin Ekonomi ve İnnovasyon Üniversitesinin İşletme ve Ekonomi Fakültesi 30-31 Mayıs 2017 tarihinde Nałęczów’da 9. ULUSLARARASI ‘’POLONYA VE DÜNYADAKİ KÜÇÜK SEKTÖRLERİ DESTEKLEMEK İÇİN MEKANİZMALAR’’ BİLİMSEL KONFERANSINI organize etti.

CaT testi ve projenin efektleri Dr. Robert Porzak tarafından sunuldu. KOBİ sektörünün gelişimi aynı zamanda iş marketine yeni giriş yapan gençlerin daha iyi bir şekilde değerlendirilmesine ve gizli potansiyellerinin daha iyi bir şekilde teşhis edilmesine de bağlıdır.

CaT ile yaratılan test gelecekteki çalışanların niteliklerini değerlendirmeye yönelik hızlı ve bilimsel bir değerlendirme yöntemi sağlayacaktır. Test tarafından sunulan adapte edilebilir testler gençlerin kendi kendilerini girişimci olabilme yeteneklerine yönelik değerlendirebilmelerini de sağlayacaktır.

Daha fazla bilgi için: http://www.wsei.lublin.pl/aktualnosci/z-zycia-wsei/podsumowanie-ix-miedzynarodowej-konferencji-naukowej-mechanizmy-wspomagania-sektora-msp-w-polsce-i-na-swiecie

0
0
0
s2sdefault

 

 

 

 

CaT’ın bir sonraki aşaması!

Projenin bir sonraki aşaması programı direkt yöntemlerle-meslek okulu öğrencileri-test etmektir. Projenin amacının gençlerin profesyönel gelecekleri üzerine düşünmelerine ve profesyönel gelecekleri için önemli kararlar almalarına yardım etmek olduğunu unutmayınız.

Bu aşamada, programın final versiyonunu tamamlamak için, testleri tamamlayan öğrencilerden veriler toplamak bir gereksinimdir. Bu durum programın işleyişinin ve standizasyonunun teyit edilmesini sağlayacaktır. Peki ne için? CaT’ten elde edilen teşhisin doğru olması ve hatta katılımcıların profesyönel eğilimlerini yansıtması gereklidir.

Ayrıca öğrencilerden, profesyönel rehberlerden ve öğretmenlerden testin nasıll doldurulduğu, arayüzün ve grafik tasarımının samimi olup olmadığı ya da efektlerin kullanışlı olup olmadığı hakkında geri bildirim almak da önemlidir.

Bu araştırma Mayıs-Haziran tarihlerinde tüm partner ülkelerde yürütülecektir.

 

 

 WP 20170516 10 44 45 Pro

 

 Akademik Liseler Arası Spor Şampiyonası, Lublindeki Validasyon testleri 16.05.2017; http://alms.wsei.lublin.pl/

 

0
0
0
s2sdefault

 1. uluslarası bilimsel konferasıntaki ÇAĞDAŞLIK ZORLUKLARI İÇİN OKUL serisinden kariyer ağacı.

Konunun seçimi bir tesadüfe bağlı değildir- CaT projesinin içinde üretilen test bir vakumun içinde çalışmayacaktır. Bununla beraber, gelecekte okulların gençler ilk hayat tercihlerini verirken onları destekleme ihtiyaçları ortadan kalkacaktır.

Bir diğer açıdan, CaT projesi içeriğinde araştırma elementleri taşıyor. Projeye katılmak WSEI uzmanlarına psikoloji alanında bir çok farklı ülkelerden toplanan veriler üzerine ilgi çekici araştırmalar yürütme olanağı sağlıyor.

Türkiye, Polonya, Slovenya, İspanya ve İngilteredeki gençlerin ilgi alanları, tutkuları ve değerleri farklılıklar gösteriyor mu ve bu farklılıklar bilimsel olarak ölçülebilir mi?

WSEI’nın uzmanları 16-17 Mayıs 2017 tarihinde yapılan ÇAĞDAŞ PROFİLAKTİNİN SORUNLARI serisi üzerine yapılan 8. Ulusal Bilim Konferansında başarılarını paylaştılar. (http://www.wsei.lublin.pl/nauka-i-badania/konferencje- scientific-news-viii-ogolopolska-scientific-conference-from-cycle-problems-contemporary-prophylaxis-on-topic-school-to-challenge-of-modernity)

 

IMG 2017

 

Yapılan konuşmalar:

Girişimcilik üzerine öğrencilerin korelasyonları – Battery Tree Career (CaT) testinin Polonya versiyonu- Dr.R. Porzak (Lublin Ekonomi ve İnnovasyon Okulu)

Gençlerin önem verdiği değerler. Tree of Care (CaT) testini kullanarak Polonya, Slovenya, İngiltere, İspanya ve Türkiye de yapılan araştırma sonuçlarının analizi- Dr.J. Łukasiewicz (Lublin Ekonomi ve İnnovasyon Yüksek Okulu)

Üst Ortaokul öğrencilerinin doğuştan gelen hassasiyetleri ve profesyonel ilgi alanları- uluslararası bir araştırma- M.Baryla-Matejczuk (Lublin Ekonomi ve Innovasyon Yüksek Okulu)

Kavramlar dizinini koruyan bir faktör olarak öğrencilerin profesyonel ilgi alanlarının farkına varılması- Dr. Grzegorz Kata (Lublin Ekonomi ve Innovasyon Yüksek Okulu)

 

IMG 2015

0
0
0
s2sdefault