İlerleme

 

 

CaT’in deneme versiyonunu yayınlamaya hazırlanıyoruz. 5 aydır 5 farklı ülkede öğrencilerle, kariyer rehberleriyle, öğretmenlerle ve koçlarla buluşup onları gösterdiğimiz gelişim hakkında bilgilendiriyoruz.

training for students 23 9 15modular training for hr managerscareer fair in jesenice 25 9 15infoday2 all

 

 

0
0
0
s2sdefault

1.Aşama – Eğilimlerin ve profesyöneller için öncü yetkinliklerin modellenmesi

– Meslek ve niteliklerin meslek-analizinin yapılması için önemli olan, yetkinliklerin ve eğilimlerin tanımlanması

– Tanısal modül grupları olarak eğilimlerin ve yetkinliklerin katagorize edilmesi ve kademelendirilmesi

– Öğrenim sürecinde kazanılan niteliklerin ve gerekli sertifika ve izinlerin analize edilmesi

– Her modülde ölçülen eğilimlerin, yetkinliklerin ve izinlerin tanımı

–Her meslek grubu için gerekli profesyönel görevlerin yerine getirebilinmesi için gereken yetkinliklerin klasifikasyonunun uzmanlar tarafından yorumlanması

 1. Aşama – Kariyer için teşhis, analiz ve eğitim rehberliği üzerine modüler sistemin oluşturulmsı

– Her modülün ölçülebilmesi için gerekli teşhis araçlarını kullanarak ölçüm indikatörlerinin tanımlanması

– Modül gerçekleştirilmesinin hiyerarşik yapısının tanımlanması

– İncelenen özellik ve eğilimlerin ağırlığını ölçebilmek için incelenen yetkinlik alanlarına dayalı bir takım testlerin oluşturulması

– 8 grup ve detaylı boyutlardan oluşan soru takımlarının üretilmesi ( tanımlara ve sphere analizine bağlı kalarak)

– Yetkili eksperler tarafından soruların doğruluğunun onaylanması (content analizi)

– Her alan ve her modüldeki her araç için 10-15 arası teşhis sorusunun seçilmesi

– Uzman yorumları

– Tavsiye modülü – incelenen kişinin güçlü ve zayıf yönlerini göz önüne alarak, önerilen meslek alanı hakkında bilgi sağlayan içeriğin hazırlanması

– Teşhis testi için kullanım kılavuzunun oluşturulması

– Katılımcının kariyeri için kişisel portfolio oluşturulması

– Moduler sistemi kullanarak çalışan kariyer rehberleri için metodik kullanım kılavuzunun oluşturulması

– Metodik materyellerin grafik dizaynlarının oluşturulması

 1. Aşama – Testin online versiyonunun hazırlanması
 2. Aşama – Pilot testler

– ( belirli alanlarda) Testin hassasiyetinin ölçülmesine yardımcı olacak, standardize edilmiş araçların satın alınması

– Pilot araştırması

– Her modülün pilot testinden elde edilen istatiksel veri analizlerinin raporlanması

– Elde edilen sonuçlara ve rehberlerden alınan yardıma dayalı olarak teşhis testinin ve modelin işleyişi üzerinde değişiklikler yapılması

 1. Aşama – Psikometrik doğrulama ve testin standandizasyonu

– Teshiş testinin ve modelin işleyişinin son doğrulamasının yapılması

Her bir model için yapılan son araştırmadan elde edilen istatiksel veri analizleri üzerine raporlamanın oluşturulması

İnceleyen temsilci gruba dayalı olarak testin doğrulanması üzerine rapor oluşturulması

Doğrulamanın ardından testin final versiyonunun oluşturulması

0
0
0
s2sdefault

Her mesleğin profesyonel görevlerini gerçekleştirmek için gereken bilgi ve becerilerin tanımlamaları artık hazır!

7 meslek grubu içinden 200 meslek:

 • İşletme ve servis meslekleri;
 • Yapısal meslekler;
 • Elektrik ve elektronik;
 • Makina ve madencilik-metalürji;
 • Çevrenin korunmasıyla birlikte ziraat ve ormancılık;
 • Turizm ve gastronomi;
 • Tıbbi ve sosyal meslekler,

Şimdi ise araştırmacılarımız kariyer rehberliği için modüler bir sistem kurmanın üzerinde çalışıyorlar. Araştırmacılarımız bağımlılıkları ayrıntılanırdılar ve şimdi ise testin içinde kullanılacak alt testler ve soru grupları üzerinde çalışıyorlar.

0
0
0
s2sdefault

 1. Hiyerarşizm – sorular bir önceki soruya verilen cevaba göre seçilir. Bu demek oluyor ki her katılımcı her soruya ‘’cevap vermeyecektir’’.
 2. Katmanlar – markette var olan testler sadece bir katmandan oluşuyor, marketin şu andaki halinde hiyerarşik ve çok katmanlı bir test bulunmamaktadır. CaT 8 katmandan (modülden) oluşmaktadır.
 3. Sezgisel karakter – duruma bağlı olan karaktere sahip tepkileri barındırır- kişi sahneyi izler ve impulslara bağlı olarak tepki verir (bir sonraki sorular ve durumlar, bir önceki impulslara verilen tepkilere göre seçilir).
 4. Pratik ip uçları- Son modül, her ülke için gereken, o ülkede çalışmak isteyen kişilerde kontrol edilen nitelik ve izinlerin eklenebilmesine olanak sağlar.
0
0
0
s2sdefault

Nisan’ın 13 ve 14’ünde İspanya’da gerçekleşecek olan ikinci toplantımız için hazırlanıyoruz. Yeterliliklerin ve eğilimlerin tanımlanması, niteliklerin analizi ve 200 mesleğin eğilimlerinin tanımlanmasından oluşan ilk sonuçlarımızı özetleyeceğiz.

Ayrıca teşhis, analiz ve kariyer rehberliği üzerine olan modüler sistemi tartışacağız. Bunun yanı sıra

 • Bağımlılık modelinin;
 • Belirli mesleklere ilişkin test, soru ve durum setlerinin ve belirli meslek gruplarının işlerinin bilgisayar simülasyonunun,

Geliştirilmesi aşamasında, partnerlerin görevleri, rolleri ve sorumluluklarını da tartışacağız.

İkinci günde projenin ikinci şamasıyla ilgili ilerdeki görev ve aktivitelerimizi paylaştıracağız.

Yerlerinize.. Hazır... Başla!

0
0
0
s2sdefault